Sau khi kết thúc khóa học, web thực tế, seo thực tiễn, học viên nào đủ năng lực, kiên trì, và có kiểm tra qua

sẽ được Công ty cấp giấy chứng nhận

Đây là sự động viên tinh thần, và cam kết chất lượng của công ty trong quá trình giảng dạy

Chúc tất cả học viên thành công

hakangnam

chungnhancty-trung

huong

chungnhancty-anhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *