Bố trí kiểu tin tức theo ý muốn WordPress | Khóa Học Thiết Kế Web Chuyên Nghiệp từ Son Master

0945771982

Chat Zalo Chat Facebook Google Map 0945771982 Liên Hệ Kênh YouTuBe

Bố trí kiểu tin tức theo ý muốn WordPress

Bố trí tin theo muốn thường chúng ta thường phụ thuộc vào themes rất là nhiều nếu giao diện bản quyền nó cho chúng ta được cách bố trí theo kiểu của nó.

Nhưng đôi khi có những giao diện mà nó không cho phép ta bố trí tin tức theo ý muốn mà nó cho mặc định ví dụ nó cho bố trí tin đi ngang, mà chúng ta muốn đi dọc xuống trong WordPress thì làm sao?

Chúng ta có thể làm được, gần đây nhất thì sẽ khóa học học sau này sẽ có 1 plugin bố trí tin tức theo ý muốn và có thể là đi dọc xuống và hiển thị đẹp và nó cũng miễn phí hoàn toàn.

Ch1ung ta có thể tham khảo nó trong khóa học wordpress online  và học trực tiếp tại Binh Duong Micro – Gọi 0945771982 Nguyen Son

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *