Daily Archives: May 28, 2017

Bố trí kiểu tin tức theo ý muốn WordPress

Bố trí tin theo muốn thường chúng ta thường phụ thuộc vào themes rất là nhiều nếu giao diện bản quyền nó cho chúng ta được cách bố trí theo kiểu của nó. Nhưng đôi khi có những giao diện mà nó không cho phép ta bố trí tin tức theo ý muốn mà nó cho mặc […]